Lớp RM2026.01.02.03.04 học buổi sáng. Lớp RM2026.05.06.07 học buổi chiều. Lớp RM2026.08 học buổi tối 

[gview file=”http://sthc.edu.vn/Daotao/RM2026-NAM2.pdf” save=1″]