AIRPORT SAIGON HOTEL 

+ Tuyển dụng: 02 Nv Phòng

+ Thời gian làm việc: Theo ca

+ Thu nhập: 4.2 – 5.0  tr/ th

+ Điều kiện: Học viên đang học hoặc đã tốt nghiệp.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên.